Projekt izgradnje Poljoprivredno-poduzetničkog Inkubatora Brodski Stupnik provodi Općina Brodski Stupnik, kao nositelj projekta, zajedno sa tvrtkom LOCORUM d.o.o. i Sveučilištem u Slavonskom Brodu kao partnerima.

Ciljne skupine projekta:

1. Poljoprivredna gospodarstva u fazi rasta i razvoja koji spadaju u subjekte malog i srednjeg poduzetništva, bez obzira na pravni oblik i porezni status, koji su već registrirani (ne dulje od tri godine), ili se namjeravaju do konca provedbe projekta registrirati za djelatnost prerade, odnosno koji namjeravaju djelovati u području proizvodnje prehrambenih proizvoda i koji sirovinsku bazu imaju u lokalnim poljoprivrednim proizvodima – voću, povrću, orašastim plodovima i medu.

slika1

Rezultati projekta odgovaraju na sljedeće ključne probleme koji otežavaju bavljenje preradom poljoprivrednih proizvoda:

 • Nepostojanje i skupoća infrastrukturnih kapaciteta i opreme za razvoj novih proizvoda i izradu uzoraka,
 • Nedostatak sušara i hladnjača,
 • Nedostatak edukacijsko-proizvodnih kapaciteta za inkubaciju i akceleraciju pčelara
 • Nedostatak kvalitetne satne osnove u Slavoniji, ali i u cijeloj RH
 • Nedovoljno iskorišteni potencijali za razvoj pčelarstva
 • Nedostatak edukacijsko-proizvodnih kapaciteta za inkubaciju i akceleraciju poduzetnika u području prerade voća i povrća
 • Niska razina konkurentnosti MSP-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • Niska razina prijenosa Know-How iz znanstvenog sektora proizvođačima
 • Nedostatak infrastrukture koja će pridonijeti sinergijskom učinku i potencijalnoj suradnji javne uprave i znanstvenog sektora sa poduzetništvom,
 • Nedostatak opremljenih konferencijskih dvorana i prostora za sastanke i razne stručne skupove,
 • Nedovoljna dostupnost prilagođenih usluga informiranja i savjetovanja poduzetnicima
 • Nedostatna razina informiranosti o potporama
 • Nedostatak prilagođenih edukacijskih programa
 • Niža razina educiranosti poduzetnika u području poduzetništva, poslovanja, tehnologija i dr.
 • Niska razina umreženosti
 • Nedovoljna znanja te nedostatak resursa poduzetnika za kvalitetnu promociju i nastup na tržištu

2. Poduzetnici početnici koji se bave intelektualnim i administrativnim uslugama u ruralnim sredinama (konzultantske usluge, usluge projektiranja i druge tehničke usluge, knjigovodstvene usluge i druge), i kreativnim industrijama (web dizajn i programiranje, dizajn proizvoda, marketing i druge), a koje se pružaju u najvećoj mjeri sektoru poduzetništva. Naime, 9 ureda na katu novoga Inkubatora biti će namijenjeno davanju u najam poduzetnicima početnicima koji se bave pružanjem navedenih usluga poslovnom sektoru u ruralnom području urbane aglomeracije Slavonski Brod. Prema analizama i istraživanjima potreba i problema poduzetnika na ovom području, kao jedan od većih problema koje ističu poduzetnici jest upravo dostupnost takvih usluga izvan većih gradskih središta, stoga je ocijenjeno da je potrebno takve usluge obavljati i u ruralnim sredinama.

S druge strane, velika većina start up-ova u prve dvije do tri godine poslovanja ima poteškoće u plaćanju fiksnih troškova poslovanja, a jedan od značajnijih jest upravo poslovni prostor. Stoga će mogućnost najma ureda po subvencioniranim cijenama, nižim od tržišnih, doprinijeti održivom rastu i razvoju, kao i povećanju broja zaposlenih u području pružanja intelektualnih i tehničko-administrativnih djelatnosti u ruralnim predjelima, te će time u isto vrijeme korisnicima proizvodno-tehnološkog dijela Inkubatora (poljoprivredna gospodarstva) osigurati mogućnost razvijanja vlastitih prehrambenih proizvoda i korištenja usluga koje su do tada bile dostupne najbliže u Slavonskom Brodu, smanjujući im troškove i štedeći vrijeme.

slika2

Poljoprivredno-prehrambeni sektor je jedan od najvažnijih sektora svakog gospodarstva koji obuhvaća poljoprivredu, prehrambenu industriju, distribuciju i na kraju potrošače. Najveći dio prodaje i distribucije hrane obavljaju veliki konvencionalni lanci opskrbe hranom koji predstavljaju mrežu povezanih organizacija putem kojih se proizvodi kreću od proizvođača do krajnjih kupaca, odnosno potrošača. Međutim, to su prehrambeni sustavi koji su organizirani na način da "isključuju" kontakt između proizvođača i potrošača. Takvi veliki sustavi mogu uzrokovati probleme kao što su: veliki otpad hrane, problemi sa sigurnošću hrane i sljedivosti, štete u okolišu, nepravedne preraspodjele dodane vrijednosti i dobiti među članovima lanca itd. U sadašnjem kontekstu globalizacije i rastuće konkurencije, mala i srednja poljoprivredno-prehrambena poduzeća moraju tražiti potencijalne izvore konkurentske prednosti koji im mogu pomoći nadoknaditi nedostatke, a jedan od njih je i sudjelovanje u razvoju i aktivnom uključivanju u različite oblike alternativnih kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Projektirana zgrada Inkubatora u Brodskom Stupniku podrazumijeva ukupno 284 m2 uredskih prostorija namijenjenih subvencioniranom najmu za ukupno osam poduzetnika početnika, kao i osiguravanju besplatnog korištenja uredske opreme, edukacijske i konferencijske dvorane, čime se izravno odgovara na problem nepostojanja kapaciteta kojima je svrha podrška poduzetnicima u fazi rasta i razvoja, a koji djeluju u sektoru proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Osim uredskih prostorija namijenjenih inkubiranju poduzetnika početnika, projektirano rješenje podrazumijeva i mogućnosti najma logističkih kapaciteta i tehnološke opreme, također po subvencioniranim cijenama za početnike i poduzetnike u fazi rasta i razvoja. Ove mogućnosti doprinijet će rješavanju problema poljoprivrednih gospodarstava povezanih sa plasmanom primarnih poljoprivrednih proizvoda uzrokovanih sezonskim promjenama, burzovnim kretanjima, te nepovoljnim uvjetima otkupa koje određuju uvozni lobiji i veliki trgovački lanci.

slika1

Prema izrađenom Glavnom projektu novoizgrađena infrastruktura sastojati će se od dvije funkcionalne sredine odnosno dvije zgrade, koje mogu samostalno funkcionirati jedna od druge i predviđeno je da se svaka samostalna cijelina počne koristiti po dovršenju iste te bi se na zahtjev investitora ishodila uporabna dozvola.

1. Funkcionalna sredina obuhvaća izgradnju upravne zgrade sa proizvodnim linijama i zgrada ULO hladnjače sa ugradnjom opreme za pranje i sortiranje voća bez hladioničkih komora i opreme za čuvanje voća i povrća u kontroliranim uvjetima.

2. Funkcionalna sredina obuhvaća izvedbu hladioničkih komora unutar zgrade ULO hladnjače sa ugradnjom opreme za čuvanje voća i povrća u kontroliranim uvjetima te ugradnju linije za čuvanje voća. Prema tome, novoizgrađena infrastruktura sastojat će se od dvije zgrade.

U prizemlje prve zgrade planirani su proizvodni pogoni za preradu voća i povrća, sušenje voća i povrća, proizvodnju pčelinjih pogača i punionica različitih pakovina meda, te razbijanje i krckanje orašastih plodova i njihovo pakiranje. Na katu se nalazi upravni dio kojeg čine administrativno – radne prostorije za potrebe uprave objekta te ukupno devet korisnika najmoprimaca, edukacijska i konferencijska dvorana, sobe za konzultacije, radne sastanke i ostale potrebe uprave, radnika i korisnika. Druga zgrada obuhvaća prostore za prijem, sortiranje i pakiranje voća i povrća te čuvanje voća i povrća u kontroliranm uvjetima.

Provedbom predloženog projekta doprijenjet će se razvoju poduzetništva na području Općine Brodski Stupnik, LAG-a Posavina, urbane aglomeracije Slavonski Brod, ali i cijele županije, s potencijalom širenja rezultata projekta i na susjedne županije. Naime, infrastruktura koja će se izgraditi i opremiti odgovara na neke od ključnih problema i izazova vezanih za lakši ulazak u poduzetništvo, inkubaciju novih poduzetnika te akceleraciju postojećih poduzetnika. Prilikom razvoja projekta primjenjena su načela pametne specijalizacije te su definirana područja s razvojnim potencijalom na ciljanom području i područja u kojima je najlakše napraviti određene pozitivne pomake kroz ovakav tip infrastrukture. Definirano je područje prerade voća i povrća te orašastih plodova i linija za pčelarstvo, kao i intelektualnih i tehničkih usluga.

Tehnologija koja će činiti Inkubator odabrana je temeljem provedenih analiza problema i potreba samih proizvođača sirovine odnosno poljoprivrednih proizvođača i to kroz analizu javno dostupnih baza podataka o trendovima u djelatnosti, kao i provedbom anketa za potrebe ovog projekta. Projekt „Poljoprvredno-poduzetnički Inkubator Brodski Stupnik“ u skladu je s praksama u razvijenim zemljama EU i zaključcima i preporukama svih studija i analiza poljoprivredno-prehrambenog sektora posljednih godina, jer nudi konkretna rješenja detektiranih problema u sektoru i to prema uzoru na primjere dobre prakse u RH i EU.

IMATE LI PITANJA?

Naš tim je tu za Vas!