poljoprivredno-poduzetnički
inkubator brodski stupnik

Mala i srednja poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj sve češće se susreću s problemima neekonomične proizvodnje zbog koje ne mogu opstati na tržištu. Razlozi leže u činjenici da se na tržištu susreću s ogromnom konkurencijom, a zbog manjih proizvodnih jedinica koje posjeduju ne mogu se strogo specijalizirati i na taj način pokušati ostvariti ekonomičnu proizvodnju. Jedno od rješenja ove situacije jest diversifikacija poljoprivredne proizvodnje, a to je zapravo nadogradnja primarne poljoprivredne proizvodnje s poljoprivrednim i nepoljoprivrednim aktivnostima.

Svrha poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora je poboljšana dostupnost poduzetničko-poslovne infrastrukture MSP-ovima na području Brodsko-posavske županije u svrhu njihovog olakšanog održivog rasta i razvoja, a s ciljem privlačenja investicija, stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta te povećanje broja proizvoda i usluga kroz izgradnju i opremanje moderne infrastrukture za jačanje poduzetničkih kapaciteta u Brodskom Stupniku.

zašto inkubator?

Stvaranje prostora s okruženjem i infrastrukturom potrebnom za inkubaciju novoosnovanih poduzeća i njihov rast i razvoj kroz olakšani pristup korištenju tehnološke opreme i uredskih kapaciteta

Ubrzani razvoj MSP-a u ruralnim sredinama

Jačanje suradnje znanstvenog i istraživačkog sektora sa poduzetnicima u fazi rasta i razvoja

Kreiranje novih radnih mjesta u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje hrane i pića, kao i u uslužnim djelatnostima koje nedostaju u ruralnim sredinama, a koje su komplementarne preradi i trženju poljoprivrednih proizvoda

Poticanje umreženosti poduzetnika u vidu osnivanja proizvođačkih organizacija u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda

Bolje korištenje lokalnih prirodnih i intelektualnih izvora

img
img
img
img
img
img

2

POSLOVNE ZGRADE

1.523,06 ㎡

POVRŠINA UPRAVNE ZGRADE

2.449,65 ㎡

POVRŠINA ULO HLADNJAČE

naši partneri

Sveučilište u Slavonskom Brodu je javno visoko učilište koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja putem ustrojavanja i izvođenja stručnih studija, te može obavljati stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti Osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje. Partnerska uloga Sveučilišta počiva upravo na činjenici da ova organizacija već niz godina organizira i provodi navedene studije u Slavonskom Brodu uz vlastiti stručni lokalni kadar.

LOCORUM d.o.o. je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 117. Općina Brodski Stupnik je 100% vlasnik društva koje je osnovano upisom u Trgovački registar 09. prosinca 2016. Upravljanje novoizgrađenim kapacitetima dodijelit će se partneru Locorum d.o.o. koje se upisuje u registar PPI-a i tijekom projekta osnažuje svoje stručne i kadrovske kapacitete za upravljanje poduzetničko-potpornom infrastrukturom. Dosadašnji opseg poslova i kadrovska struktura omogućuju ovom komunalnom poduzeću fleksibilnost prilagodbe na nove djelatnosti.

najnovije vijesti

IMATE LI PITANJA?

Naš tim je tu za Vas!